Μεννέας ηγεμών

Αξιωματούχος/ διοικητής στρατιωτικού σώματος που στάθμευε στην Κύπρο, κατά τον 2ο π.Χ. αιώνα (Ελληνιστικά χρόνια). Η έδρα του φαίνεται ότι ήταν στην πόλη Αφροδίσιον (σημερινή τοποθεσία Λιαστρικά της Ακανθούς, στη βόρεια ακτή της Κύπρου).

 

Επιγραφή που βρέθηκε στα Λιαστρικά τον μνημονεύει, σε σχέση προς οικοδόμηση κτιρίων σε τέμενος αφιερωμένο στη Μητέρα των Θεών, που στην Κύπρο ταυτιζόταν με την Αφροδίτη.