Μέρικος ή μερίκα ή μεριτζ΄ιά

Image

Αυτοφυόμενο στην Κύπρο φυτό, γνωστό από τα αρχαία χρόνια. Τάμιρας ή τάμαριξ, κοινώς μυρίκη (η) ή και αρμυρίκι (το). Επιστημονική ονομασία: Tamarix. Οικογένεια: Ταμαρικιδών (Tamaricaceae). Αγγλική ονομασία: Tamarisk.

 

Φυτό που η οικογένειά του αποτελείται από 75 περίπου είδη (στην Κύπρο απαντώνται συνολικά 5 είδη), τα περισσότερα ιθαγενή των εύκρατων χωρών του βόρειου ημισφαιρίου.

 

Ο μέρικος αυτοφύεται σε διάφορα μέρη της Κύπρου, σε περιοχές με υφάλμυρα νερά, σε νοτερά μέρη, συνήθως κατά μήκος της κοίτης ποταμών και ρυακιών.

 

Τα είδη που αυτοφύονται στην Κύπρο είναι:

 

1. Tamarix tetragyna.

2. Tamarix tetranda.

3. Tamarix hampeana.

4. Tamarix smyrnensis.

5. Tamarix pallacii.

 

Ο μέρικος είναι θάμνος ή χαμηλό δέντρο, με είδη που φθάνουν σε ύψος μέχρι και 7 μέτρα περίπου. Είναι από τα λίγα είδη στην Κύπρο που ευδοκιμούν σε υφάλμυρα νερά. Δίνει ωραία λουλούδια που ποικίλλουν σε χρωματισμούς: άσπρο, ροζ, βαθύ ροζ και μπλε.