Ξερόβουνος δάσος

Image

Δάσος στην επαρχία Λευκωσίας, στην περιοχή Τηλλυρίας. Είναι ενσωματωμένο στο δάσος Πάφου. Οφείλει την ονομασία του στο χωριό Ξερόβουνος, στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει τμήμα του.

 

Το ανάγλυφο του δάσους χαρακτηρίζεται από λοφώδη τοπογραφία. Από γεωλογικής απόψεως, η περιοχή του βρίσκεται πάνω στις λάβες του πυριγενούς συμπλέγματος του Τροόδους. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν φαιοχώματα. Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται το δάσος κυμαίνεται περί τα 450 χιλιοστόμετρα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια