αγριολούλουδα

Φαρμακευτικές ιδιότητες

Φαρμακευτικές ιδιότητες

 

Από τα πολύ παλιά χρόνια οι Κύπριοι ανακάλυψαν σε αρκετά αγριολούλουδα της πατρίδας τους ιδιότητες φαρμακευτικές, που ίσχυαν μέχρι και πρόσφατα. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα δίνουμε από το έργο Ἱατροσοφικόν, συνταχθέν ὑπό τοῦ σκευοφυλακος τῆς ἐν Κύπρῳ  Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρ Μητροφάνους, 1790-1867.

 

•Διά τάς τρίχας τῆς κεφαλῆς ὃταν πίπτουν: Ἒπαρον ῥίζες κυκλαμίνου, τιγάνισέ ταις μέ λάδιν παλαιόν, καί μέ τό λάδιν ἐκεῖνον ἂλειφε τά μαλιά.

 

•Περί τοῦ βήχα: Βράσε μολόχαις μέ σύκα παστά, καί στράγγισε τό ζουμί και πίννε μέ τήν ζάχαριν, καί βάστα το εἰς τό στόμα καί κατάπιννε ὀλίγον

καί ἀνοίγει ἡ φωνή.

 

•Διά τόν ἀφεδρῶνα τοῦ ἀνθρώπου ἢ παιδιοῦ ὁπόταν εὐγένει ἒξω: Κουπάνισε ρίζες τοῦ κυκλάμινου, εὒγαλε ἓναν φιντζάνιν ζουμί, βάλε καί μισόν φιντζάνιν    ξίδιν, ἀνακάτωσε το καί ἂλειψε τό κολάντερον ὃταν εἶναι ἒξω καί εὐθύς ἐμβαίνει μέσα.

 

•Διά τά ρευματικά: Εἶναι πολλά ὠ φέλιμον τό κρινόλαδον νά ἀλείφη τά πονεμένα μέλη του ὁ πάσχων.

 

• Διά τήν λειχήνα ἢ θροφήν κοινῶς: Λάβε σπόρον τῆς λαψάνας καί κουπάνισε τον σίσε τον μέ τήν σήταν, ζύμοσε τον μέ ξύδιν και ξύσε τήν λειχήναν

και άλειψε την και εξολοθρεύεται.

 

• Σκόνη διά νά ἀρτύννεις τάς πληγάς: Πιάσαι λασμαρίν καί χαμομηλιάν καί καλανθρωπάριν ∙ ξήρανε τα εἰς τόν ἣλιον, ἢ εἰς φούρνον κοπάνισε τα,

σήσε τα και ἂρτυννε κάθε πληγήν και νά θαυμάσης.

 

•Διά τό δάγκαμα τῆς κουφῆς: Ἡ σκυλλοκρομμίδα ψημένη και κουπανισμένη μέ ξύδιν και μέλιν, βάλλοντας την εἰς τό δάγκομμα, ἒτσι ζεστήν, ὠ φελεῖ θαυμασίως.

 

•Διά το δάγκαμα σκύλλου κοινοῦ: Κοπάνισε ρίζες τοῦ μαράθου μέ τό μέλιν τό ἂσπρον καί βάλε εἰς τό δάγκαμα.