Μηδία - Μήδοι

Image

Η Μηδία ήταν αρχαία χώρα του βορειοδυτικού Ιράν, νοτιοδυτικά της Κασπίας θάλασσας. Κατά μια αρχαία παράδοση, η ονομασία της οφείλεται στη Μήδεια ή στον γιο της Μήδο. Επί Κύρου του Πρεσβυτέρου η Μηδία ενώθηκε με την Περσία σ’ ένα ενιαίο κράτος. Έτσι, στις αρχαίες ελληνικές πηγές, Μηδία ονομάζεται η Περσία και Μήδοι είναι οι Πέρσες, αφού δεν γινόταν πλέον διάκριση μεταξύ τους. Επίσης, με τον όρο Μηδικοί πόλεμοι αναφέρονται οι γνωστοί πόλεμοι των αρχαίων Ελλήνων προς τους Πέρσες/Μήδους.

 

Σε σχέση προς την Κύπρο, βλέπε λήμμα Πέρσες και Κύπρος.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image