Αβδαλώνυμος

Ιστορικό πρόσωπο, βασιλιάς της Πάφου κατά μια αστήριχτη εκδοχή που αναφέρει ο Πλούταρχος. Καταγόταν από βασιλική γενιά, «ἐκ τῆς γυναικός τοῦ Κινύρου» όπως γράφει ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός. Κατά τον Ιουστίνο, ήταν ένας άσημος κηπουρός από τη Σιδώνα, τον οποίο ο Μέγας Αλέξανδρος ανέσυρε από την αφάνεια και διόρισε βασιλιά της πόλης. Αντίθετα, ο Διόδωρος Σικελιώτης, που τον ονομάζει Βαλλώνυμο, τον τοποθετεί στο θρόνο της Τύρου, διορισμένο και πάλι από τον Αλέξανδρο. Ο Αρριανός, ο πιο αξιόπιστος βιογράφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν αναφέρει το επεισόδιο αυτό. Ο Πλούταρχος, που τον ονομάζει Αλώνυμο, ισχυρίζεται ότι διορίστηκε από τον Αλέξανδρο βασιλιάς της Πάφου. Είναι, ίσως, το ίδιο πρόσωπο με τον Αβδελώνυμο που λέγεται ότι έστειλε στον Αλέξανδρο μύρο «ἐκ κύπρου καί κρίνου" (Πολυδεύκης 6, 105).