Μόρφου φράγμα

Image

Χωμάτινο φράγμα χωρητικότητας 1.879.000 μ³, πολύ κοντά στα ανατολικά της κωμόπολης Μόρφου. Βρίσκεται στην κατεχόμενη από το 1974 από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής περιοχή της Κύπρου.

 

Είναι κτισμένο πάνω στον ποταμό Σερράχη, σε μέσο υψόμετρο 50 μέτρων και σ’ απόσταση 8 περίπου χιλιομέτρων από τον κόλπο της Μόρφου. Έχει ύψος 13 μ., μήκος 1.400 μ., όγκο 387.000 μ³ και επιφάνεια 480.000 μ².

 

Το φράγμα Μόρφου κατασκευάστηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων μεταξύ Απριλίου και Δεκεμβρίου του 1962. Σκοπός του ήταν ο εμπλουτισμός των υπογείων υδροφόρων στρωμάτων και η άρδευση έκτασης γης 902 εκταρίων στην περιοχή Μόρφου που εκαλλιεργείτο αποκλειστικά με εσπεριδοειδή.

 

Από γεωλογικής απόψεως, η περιοχή του φράγματος βρίσκεται πάνω στις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου.