Μπάρμπαρο Ζαχαρίας Zacharia Barbaro

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Υπηρέτησε ως τοποτηρητής (luogotenente) κατά το 1559-1560.

 

Οι τοποτηρητές διορίζονταν από τη Βενετία για υπηρεσία δυο χρόνων στην Κύπρο, είχαν την έδρα τους στη Λευκωσία και με βοηθούς δυο συμβούλους, ασκούσαν την ανώτατη διοίκηση στο νησί, εκτός σε καιρό πολέμου.