Μπαρμπάτικο ή Μπαρμπαρίγο Φραντζέσκο Francesco Barbadico

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο. Υπηρέτησε ως τοποτηρητής (luogotenente) κατά το 1489-1490, έναρξη της περιόδου της βενετικής κατοχής της Κύπρου. Είναι ο πρώτος τοποτηρητής που είχε διοριστεί στην Κύπρο μετά και την τυπική κατάληψή της από τους Βενετούς το 1489.

 

Οι τοποτηρητές διορίζονταν από τη Βενετία για υπηρεσία δυο χρόνων στην Κύπρο, είχαν την έδρα τους στη Λευκωσία και με βοηθούς δυο συμβούλους, ασκούσαν την ανώτατη διοίκηση στο νησί, εκτός σε καιρό πολέμου.