Μιλλιαρίσιον

Image

Βυζαντινό αργυρό νόμισμα. Δώδεκα μιλλιαρίσια αποτελούσαν ένα χρυσό νόμισμα ή ολοκοτίνιν (βλέπε λήμμα βυζαντινά νομίσματα). Το μιλλιαρίσιον υποδιαιρείτο σε 24 φόλλες που ήταν βυζαντινό νόμισμα μικρότερης αξίας. Το μιλλιαρίσιον αρχικά ήταν ρωμαϊκό αργυρό νόμισμα που εκόπτετο επί Νέρωνος και εισήχθη εκ νέου από τον Διοκλητιανό.

 

Το νόμισμα αυτό είχε βάρος 1/96 της ρωμαϊκής λίτρας και ονομαζόταν μιλλιαρίσιον (milliarensis). Το νόμισμα αυτό κοβόταν από την αρχή της ίδρυσης του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους και μέσω αυτού πέρασε στους Βυζαντινούς, χρησιμοποιήθηκε δε και στην Κύπρο.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image