Μιγκέλ Φαντίνο

Βενετός ευγενής που υπηρέτησε και στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Συγκεκριμένα, ο Φαντίνο Μιγκέλ εξελέγη το 1516 στο αξίωμα του τοποτηρητή της Κύπρου. Ενώ υπηρετούσε στο νησί, προσβλήθηκε από πυρετό στις αρχές Νοεμβρίου του 1517. Πέθανε στην Κύπρο στις 13 Ιανουαρίου του 1518.