Ναβατζιέρο Πιέτρο Pietro Navagiero

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Υπηρέτησε ως καπετάνιος της Κύπρου κατά το 1556-1558. Οι καπετάνιοι (capitani) διορίζονταν από τη Βενετία, ήσαν ανώτατοι διοικητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι κι είχαν έδρα τους την Αμμόχωστο. Γι' αυτό ονομάζονταν και καπετάνιοι της Αμμοχώστου.

 

Ο ίδιος αυτός αξιω΅ατούχος υπηρέτησε για δεύτερη φορά στην Κύπρο, λίγα χρόνια αργότερα. Συγκεκρι΅ένα, ο Πιέτρο Ναβα­τζιέρο εξελέγη και υπηρέτησε στην Κύπρο και ως τοποτηρητής, ΅εταξύ του 1561 και του 1563.