Αγανός

Όπως αναφέρεται στα Σχόλια της «Ανδρομάχης» του Ευριπίδη, ήταν γιος της ωραίας Ελένης και του Πάρι, που ήλθε στην Κύπρο μαζί με τον αδελφό του Νικόστρατο ή Πλεισθένη.