Κύπρις

Image

Επωνυμία της θεάς Αφροδίτης, ως καταγόμενης από την Κύπρο σύμφωνα προς την αρχαία μυθολογική παράδοση˙ η επωνυμία αυτή της θεάς απαντάται σε πάρα πολλές αρχαίες ελληνικές φιλολογικές πηγές. Οι περισσότεροι από τους αρχαίους συγγραφείς που κάνουν στα έργα τους αναφορές στην Αφροδίτη, την αποκαλούν Κύπριδα (όπως και Παφίαν εξαιτίας του γεγονότος ότι στην Παλαίπαφο, δηλ.  την Παλαιά Πάφο υφίστατο ο πλέον φημισμένος ναός της).

 

Μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων που αποκαλούν την Αφροδίτη Κύπριδα, αναφέρουμε ενδεικτικά τον Όμηρο, τον Στησίχορο, τη Σαπφώ, τον Αθήναιο, τον Ευστάθιο, τον Πλούταρχο, τον Αισχύλο, τον Πίνδαρο, τον Σοφοκλή, τον Ευριπίδη, τον Αριστοφάνη, τον Θεόκριτο, τον Καλλίμαχο, τον Λυκόφρονα, τον Απολλώνιο τον Ρόδιο, τον Αντίπατρο τον Σιδώνιο, τον Αρχία, τον Μελέαγρο, τον Λουκιανό, τον Οππιανό, τον Κόιντο Σμυρναίο, τον Νόννο, τον Ρουφίνο, τον Ορφέα, τον Σουίδα κλπ.

 

Επίσης, με το επίθετο Κύπρις (ή και Κυπρία), η Αφροδίτη αναφέρεται και σε αρχαίες επιγραφές που έχουν βρεθεί στο νησί.

 

Κύπριδα αποκαλούν την Αφροδίτη και μερικοί Λατίνοι συγγραφείς όπως ο Τίβουλλος, ο Φίρμικος Ματέρνος, ο Αρνόβιος κ.α.

 

Σχετικά με την κυπριακή καταγωγή της Αφροδίτης ήσαν και μερικά άλλα επίθετα της θεάς, όπως Κυπρογένεια και Κυπρογενής.

 

Σε αρκετές περιπτώσεις, στα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων, το επίθετο της θεάς Κύπρις γίνεται κύριο όνομα (παραλείπεται το όνομα Αφροδίτη), και ακολουθείται από κάποιο επίθετο που χαρακτηρίζει ιδιότητές της, όπως: Κύπρις ἄνασσα, Κύπρις ἁπαλή, Κύπρις ἀπεχθής, Κύπρις δαιμονία, Κύπρις δόλιος, Κύπρις εἰναλία, Κύπρις ἡδεῖα, Κύπρις ἠπιόδωρος, Κύπρις ἰοστέφανος, Κύπρις κουροτρόφος, Κύπρις ἐρωτοτρόφος, Κύπρις δημίη και πάρα πολλά άλλα.

 

Οι τόσο πυκνές αναφορές στην Αφροδίτη με το εθνικό Κύπρις από τους αρχαίους συγγραφείς, αποδεικνύουν ότι κατά την Αρχαιότητα ήταν γενικά αποδεκτή η πεποίθηση για την κυπριακή καταγωγή της θεάς.

Φώτο Γκάλερι

Image