Νικοκλής Πασικράτους, Σόλιος

Image

Γιος του βασιλιά των Σόλων της Κύπρου Πασικράτη. Μεγαλύτερος αδελφός του και πρωτότοκος γιος του Πασικράτη ήταν ο Εύνοστος, ο οποίος διαδέχθηκε στον θρόνο τον πατέρα τους, μετά τον θάνατό του. Ο ιστορικός Αρριανός, στο έργο του Ἰνδική, αναφέρει ότι κατά την επιχείρηση της διάβασης του Υδάσπη ποταμού στις Ινδίες, το 326 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποίησε στα πλοία του πληρώματα από τη Φοινίκη, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Ανάμεσα σε άλλους όρισε ως τριηράρχους και δυο Κυπρίους. Ο ένας απ’ αυτούς ήταν ο «Νικοκλέης Πασικράτεος, Σόλιος» (Ἰνδική, 18.8). Ο άλλος Κύπριος τριήραρχος ήταν ο Νιφάθων, γιος του Πνυταγόρα από τη Σαλαμίνα της Κύπρου.

 

Προκύπτει ότι οι Κύπριοι αυτοί ήταν μεταξύ και επί κεφαλής εκείνων που είχαν μετάσχει στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ακολουθώντας τον στα βάθη της Ασίας.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια