Νεολαία Δημοκρατικού Κόμματος ΝΕΔΗΚ

Image

Η οργάνωση νεολαίας του Δημοκρατικού* Κόμματος (ΔΗΚΟ). Ιδρύθηκε το 1976, αμέσως μετά την εξαγγελία της ίδρυσης της Δημοκρατικής Παράταξης, που μετονομάστηκε αργότερα σε Δημοκρατικό Κόμμα.

 

Βασική αρχή της ΝΕΔΗΚ είναι η διαμόρφωση δημοκρατικών ανθρώπων με υγιείς και προοδευτικούς πολιτικούς προσανατολισμούς, χωρίς δογματισμούς. Κυριότερος στόχος της είναι ο αγώνας για απελευθέρωση της Κύπρου και για λύση του Κυπριακού, θέματος ξένης εισβολής και κατοχής, με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

 

Ανώτατο όργανο της ΝΕΔΗΚ είναι το Παγκύπριο Συνέδριο στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι που εκλέγονται από τις Τοπικές Οργανώσεις αναλογικά σε κάθε επαρχία. Το Κεντρικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο μεταξύ δυο Παγκυπρίων Συνεδρίων. Αποτελείται από τρεις εκπροσώπους των Επαρχιακών Επιτροπών και τη Γενική Γραμματεία. Άλλα όργανα είναι το Επαρχιακό Συνέδριο, η Επαρχιακή Επιτροπή, η Τοπική Συνέλευση και η Τοπική Επιτροπή.

 

Οι δραστηριότητες της ΝΕΔΗΚ περιλαμβάνουν το Παγκύπριο Φεστιβάλ, επετειακές-αγωνιστικές εκδηλώσεις (κυρίως 15-20 Ιουλίου, 15 Νοεμβρίου, 17 Νοεμβρίου), συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες του ΔΗΚΟ, πολιτικο-καλλιτεχνικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, κοινωνική προσφορά, εξέταση, έρευνα, προώθηση προβλημάτων νεολαίας, σεμινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος κ.α.. Η οργάνωση έχει επίσης αναπτύξει επαφές με οργανώσεις νεολαίας της Ελλάδας και άλλων χωρών. Εκφραστικό όργανο της ΝΕΔΗΚ η δεκαπενθήμερη εφημερίδα Νέα Γενιά.