Ντράμμοντ Αλεξάντερ Alexander Drummond

Image

Άγγλος τιτλούχος (esquire) του 18ου αιώνα, πρόξενος της Αγγλίας στο Αλέππο και περιηγητής. Επισκέφθηκε κατά καιρούς διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Εντυπώσεις του από τις χώρες αυτές εξέδωσε στο Λονδίνο το 1754, υπό μορφή σειράς επιστολών προς τον αδελφό του και προς φίλους του. Το έργο του αυτό φέρει τίτλο: Τravels through different  cities of Germany, Italy, Greece and several parts of Asia (Ταξίδια διιά μέσου διαφορετικών πόλεων της Γερμανίας, Ιταλίας, Ελλάδας και διαφόρων περιοχών της Ασίας).

 

Μεταξύ των χωρών που είχε επισκεφθεί ο Αλεξάντερ Ντράμμοντ ήταν και η Κύπρος, στην οποία είχε έλθει δυο φορές: την πρώτη φορά, ξεκινώντας από το Λονδίνο στις 11 Μαΐου του 1744, έφθασε στη Λάρνακα στις 6 Μαρτίου του 1745 και παρέμεινε στο νησί μέχρι τις 15 Μαΐου του ίδιου χρόνου, οπότε αναχώρησε για την Αλεξανδρέττα και το Αλέππο. Βρέθηκε ξανά στην Κύπρο, για σύντομη περιήγηση του νησιού, τον Απρίλιο του 1750.

 

Από την Κύπρο ο Ντράμμοντ συναπεκόμισε πολλές εμπειρίες αλλά κι ένα σωρό πληροφορίες, που περιέλαβε στο έργο του που αναφέρθηκε πιο πάνω (επιστολές VI, VII, VIII και XIII). Τα περί Κύπρου αποσπάσματα μετέφερε ο C.D. Cobham στο έργο του Excerpta Cypria (Cambridge, 1908, pp. 271-305).

 

Σήμερα το έργο του Αλεξάντερ Ντράμμοντ αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την Κύπρο των μέσων του 18ου αιώνα (περίοδος Τουρκοκρατίας), αφού ο συγγραφέας παραθέτει μια πολύ μεγάλη συλλογή από πληροφορίες. Αφού αναφέρεται στο ιστορικό παρελθόν του νησιού, στη συνέχεια περιγράφει αρκετά λεπτομερειακά τις πόλεις και τις περιοχές τους, αναφέρεται στον τρόπο διοίκησης, δίνει αριθμούς σχετικούς προς την οικονομία του τόπου, τις φορολογίες, τον διοικητικό διαχωρισμό του νησιού και τους αξιωματούχους του, πολιτικούς, εκκλησιαστικούς, στρατιωτικούς. Ιδιαίτερα λεπτομερείς πληροφορίες δίνει για τα προϊόντα που παρήγε τότε η Κύπρος, τις τιμές και τις αξίες τους, τα κύρια εξαγωγικά είδη με τις ποσότητες και τις αξίες τους, τα κύρια είδη που κατασκευάζονταν στην Κύπρο με τις ποσότητες και τις αξίες τους κλπ.

 

Πέραν τούτων, ο Ντράμμοντ κάνει αναφορά και σε μερικούς αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε πολλά χωριά της Κύπρου που είχε επισκεφθεί. Αναφέρει επίσης είδη της κυπριακής χλωρίδας (παραθέτοντας και τα τοπικά ελληνικά ονόματά τους). Επισκέφθηκε επίσης μερικά μοναστήρια για τα οποία δίνει αξιόλογες μαρτυρίες, περιλαμβάνει δε στα κείμενἀ του και αρκετές άλλες πληροφορίες.