Ντα Σπέλλο Ιωάννης-Ανδρέας

Image

Ιταλός αξιωματικός του 16ου αιώνα, που πολέμησε στην Κύπρο το 1570 εναντίον των Οθωμανών εισβολέων, έχοντας τότε τον βαθμό του λοχαγού της τακτικής πολιτοφυλακής.

 

Ο Ιωάννης-Ανδρέας ντα Σπέλλο ήταν ένας των διαφόρων λοχαγών που ευρίσκοντο επικεφαλής μονάδων πολιτοφυλάκων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Ο ντα Σπέλλο ήταν ο διοικητής της πολιτοφυλακής στην περιοχή της Νήσου (νότια της Λευκωσίας) και είχε υπό τις διαταγές του 300 άνδρες.

 

Κατά τις παραμονές της οθωμανικής εισβολής, οι διάφορες μονάδες της πολιτοφυλακής της υπαίθρου εκλήθησαν να ενισχύσουν την άμυνα των οχυρωμένων πόλεων, οπότε ο Ιωάννης-Ανδρέας ντα Σπέλλο διατάχθηκε να έλθει, μαζί με τους άνδρες του, στην πρωτεύουσα Λευκωσία. Στη Λευκωσία πολέμησε κατά των Οθωμανών Τούρκων, και έπεσε μαχόμενος.