Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών Ινστιτούτο

Image

Ιδρύθηκε το 1969 ως κοινό σχέδιο της κυπριακής κυβέρνησης και του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών, για την αντιμετώπιση του ραγδαίως αναπτυσσόμενου τουρισμού στην Κύπρο. Στόχος του ήταν κυρίως η τροφοδότηση  της  τουριστικής  βιομηχανίας  με ειδικευμένο  προσωπικό. Νωρίτερα (1965) είχε ιδρυθεί η Κεντρική Ξενοδοχειακή Σχολή Κύπρου για εκπαίδευση μαγείρων και τραπεζοκόμων στο βασικό επίπεδο. Τα δύο ιδρύματα λειτούργησαν παράλληλα μέχρι το 1971, οπότε συγχωνεύθηκαν και στεγάστηκαν σε ιδιόκτητο σύμπλεγμα στη Λευκωσία, που αποτελείτο από το Ινστιτούτο Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (ΙΞΕΤ), το ξενοδοχείο «Φιλοξενία» και το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.    

Μετά την περάτωση του Κοινού Σχεδίου, τον Ιούλιο του 1974 το Ινστιτούτο λειτουργεί ως Κυβερνητικό Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Από το Μάιο του 1993 το Ινστιτούτο αναβαθμίστηκε σε Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής Εκπαίδευσης και μετονομάστηκε σε Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ).

 

Από το Σεπτέμβριο 2012, το ΑΞΙΚ προσφέρει νέα αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών στις Μαγειρικές Τέχνες (ελληνική και αγγλική γλώσσα) και στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση (αγγλική γλώσσα). Τα νέα αυτά προγράμματα σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με διακεκριμένους εμπειρογνώμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) στα πλαίσια ενός Κοινού Προγράμματος για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών του Ινστιτούτου. Στις 27 Μαρτίου 2019 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από την 1η Ιανουαρίου 2020.

 

Tα προγράμματα είναι σχεδιασμένα για να προετοιμάζουν τους φοιτητές για άμεση εργοδότηση και ανέλιξη σε εποπτικό και μεσο-διευθυντικό επίπεδο σε ένα μεγάλο φάσμα επαγγελμάτων της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας. Προσφέρουν ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση και ευρεία πρακτική κατάρτιση η οποία αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας στο εντεινόμενα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα τα προγράμματα επιτρέπουν τη συνέχιση των σπουδών στην Κύπρο και το εξωτερικό και προάγουν τη Διά Βίου Μάθηση και επαγγελματική ανέλιξη.

 

Το ΑΞΙΚ έχει ως κύρια αποστολή την τροφοδότηση της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας με άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, και τη γενικότερη ανάπτυξη της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας. Για το σκοπό αυτό το Ινστιτούτο εφαρμόζει κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, αναλαμβάνει μελέτες και έρευνες και παρέχει τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες στους ενδιαφερομένους. Την πολιτική του  Ινστιτούτου καθορίζει ο υπουργός Εργασίας, τον οποίο συμβουλεύει διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από εκπροσώπους της κυβέρνησης, των εργοδοτών και των συντεχνιών.

 

Γνωστικά αντικείμενα του ΑΞΙΚ, σε αναβαθμισμένη μορφή, έχουν περιληφθεί στα προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 2007, μέσω του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Polignosi

ΑΞΙΚ