Οφέλτας Οφέλτης

Image

Όνομα αρχαίου Κυπρίου που βρέθηκε χαραγμένο πάνω σε οβελό στην τοποθεσία Σκάλες στην Παλαίπαφο. Η επιγραφή, που ήρθε στο φως από ανασκαφές του Βάσου Καραγιώργη, χρονολογήθηκε από τον ίδιο στον 11ov αιώνα π.Χ. και δημοσιεύθηκε το 1980. Είναι συλλαβική, στην κυπριακή διαλεκτική μορφή και το όνομα βρίσκεται στη γενική: Ὀφέλταυ (= Ὀφέλταο - Ὀφέλτου).

 

Η επιγραφή αυτή που διασώζει το όνομα ενός νεκρού, πιθανώς ενός πολεμιστή, είναι μεγάλης σημασίας γιατί δείχνει ότι τον 11ov αιώνα π.Χ., κατά τον ανασκαφέα, είχε ήδη διαμορφωθεί η κυπριακή συλλαβική γραφή. Ταυτόχρονα το όνομα του νεκρού, που είναι αχαϊκό, φανερώνει ότι τον 11ov αιώνα π.Χ. στην Πάφο κατοικούσαν Αχαιοί, πράγμα που επιβεβαιώνει τις μυθικές παραδόσεις για άφιξη των Αχαιών στην Κύπρο μετά τα Τρωικά (12ος αιώνας π.Χ.).