Βααλράμ ή Βαάλρωμος Baalrom

Αναφέρεται ως Fάναξ (άναξ = βασιλόπουλο, πρίγκιπας), θεωρείται δε πρώτος ξάδελφος του Φοίνικα βασιλιά του Κιτίου Μιλκιάθωνος (Milkyaton, 392 - 361 π.Χ.).

 

Το όνομά του σώθηκε σε συλλαβική επιγραφή από το Ιδάλιον. Η επιγραφή αναφέρει ότι στον τέταρτο χρόνο της βασιλείας του Μιλκιάθωνος, βασιλιά Κιτίου και Ιδαλίου, το βασιλόπουλο ο Βαάλρωμος, γιος του Αβδιμίλκωνος, αφιέρωσε ανδριάντα στον Άμυκλο Απόλλωνα.