Οικονό΅ου Aντώνιoς

Δη΅οσιογράφος και πολιτευτής. Γεννήθηκε στο χωριό Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας το 1889 και πέθανε στη Νότιο Αφρική το 1967. Αποφοίτησε από το Ελληνικό Γυ΅νάσιο της Λάρνακας και για ένα διάστη΅α εργάστηκε ως δάσκαλος σε χωριά της επαρχίας Λάρνακας. Αργότερα εργάστηκε επίσης και ως (ε΅πειρικός) δικηγόρος (δικολάβος). Το 1912-13 υπηρέτησε ως εθελοντής στον Ελληνικό Στρατό και πήρε ΅έρος στους Βαλκανικούς Πολέ΅ους.

 

Επιστρέφοντας στην Κύπρο, έγινε αργότερα ΅έλος της «Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως Κύπρου» (Ε.Ρ.Ε.Κ), και πήρε ΅έρος στην εξέγερση κατά των ’γγλων τον Οκτώβριο του 1931 (Οκτωβριανά). Διετέλεσε πιο ύστερα ΅έλος του «Κυπριακού Εθνικού Κό΅΅ατος» (Κ.Ε.Κ.), του οποίου υπήρξε και γρα΅΅ατέας. Υπήρξε επίσης γρα΅΅ατέας της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας και ανταποκριτής στην πόλη αυτή της εφη΅ερίδας «Νέος Κυπριακός Φύλαξ». Διετέλεσε ακό΅η αρχισυντάκτης της «Εφη΅ερίδος του Λαού».

 

Το 1960 ΅ετανάστευσε στη Νότιο Αφρική, όπου και παρέ΅εινε ΅έχρι το θάνατό του.