Παλαιολόγος Αριστοτέλης

Image

Δημοσιογράφος, νομικός και συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1852 και πέθανε το 1915. Φοίτησε στο Σχολαρχείο της Λευκωσίας, μεταξύ δε των καθηγητών του ήσαν οι μετέπειτα ιεράρχες Σωφρόνιος (αρχιεπίσκοπος Κύπρου) και Κυπριανός Οικονομίδης (επίσκοπος Κιτίου). Μετά την αποφοίτησή του από το Σχολαρχείο, εργάστηκε ως δάσκαλος αρχικά στην ύπαιθρο (Βάσα, Μόρφου), ύστερα στη Λεμεσό για 17 χρόνια.

 

Βλέπε λήμμα: Εκπαίδευση- Αγγλοκρατία

 

Στη Λεμεσό ο Αριστοτέλης Παλαιολόγος ίδρυσε την εφημερίδα Ἀλήθεια την οποία ο ίδιος εξέδιδε από το 1880 μέχρι το 1897 οπότε την παραχώρησε αλλού επειδή τότε είχε διοριστεί δικαστής. Ως δικαστής, σε διάφορα μέρη της Κύπρου, υπηρέτησε από το 1897 μέχρι το θάνατό του το 1915. Στο μεταξύ το 1890 είχε εκλεγεί βουλευτής Λεμεσού και υπηρέτησε στο Νομοθετικό Συμβούλιο για 6 χρόνια (μέχρι το 1896). Ως βουλευτής, υπήρξε ο εισηγητής των πρώτων εκπαιδευτικών νόμων στην Κύπρο.

 

Στη Λεμεσό είχε αναπτύξει και αξιόλογη κοινωνική δραστηριότητα, διετέλεσε δε δημοτικός σύμβουλος της πόλης αυτής το 1892-93 και το 1894. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του αναγνωστηρίου της Λεμεσού Ισότης, όπως και σχολικός έφορος καθώς και πρόεδρος ή μέλος διαφόρων άλλων επιτροπών.

 

Βλέπε λήμμα: Λέσχες

 

Στον πολιτικό τομέα, ο Αριστοτέλης Παλαιολόγος υπήρξε ένας των ηγετών της εθνικής παρατάξεως των Ελλήνων Κυπρίων που ακολουθούσαν σκληρή γραμμή έναντι των Βρετανών και χαρακτηρίζονταν ως αδιάλλακτοι. Δημοσίευσε στην εφημερίδα Ἀλήθεια πολλά άρθρα και άλλα κείμενά του τόσο πολιτικού όσο και κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Εξέδωσε επίσης δυο νομικά βιβλία:

 

1. Κλείς τῆς Κυπριακῆς Νομοθεσίας ἀπό τῆς Ἀγγλικῆς Κατοχῆς μέχρι τοῦ 1899 (Λευκωσία, 1900).

2. Πίναξ Ὀθωμανικοῦ  Ἀστικοῦ (Μετζελλέ) καί Ποινικοῦ Κώδικος (Λευκωσία, 1907).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια