Παλαίστρα

Image

Αρχαία κώμη της Κύπρου, που θεωρείται από διάφορους ερευνητές ότι βρισκόταν στην περιοχή του συνοικισμού της Απαλαίστρας που υφίστατο κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια στη Μεσαορία. Η υπόθεση ότι υφίστατο αρχαία κώμη με την ονομασία Παλαίστρα διατυπώθηκε επειδή σε επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή των αρχαίων Χύτρων γίνεται αναφορά σε κάποιους Παλαιστρίτες. Αυτοί θεωρήθηκε ότι ήσαν οι κάτοικοι κώμης με την ονομασία Παλαίστρα. Άλλοι όμως αμφισβητούν την ύπαρξη αρχαίας κώμης με την ονομασία αυτή, υποστηρίζοντας ότι το Παλαιστρίτες σημαίνει απλώς εκείνους που γυμνάζονταν σε παλαίστραν, τους παλαιστές.

 

Η ύπαρξη όμως, περίπου στην ίδια περιοχή, μεσαιωνικού οικισμού με την ονομασία   Απαλαίστρα, ενισχύει την άποψη περί υπάρξεως του οικισμού και κατά την Αρχαιότητα. Η μεσαιωνική Απαλαίστρα μαρτυρείται επαρκώς: βρίσκεται σημειωμένη σε παλαιούς χάρτες (Apalestra) κι επίσης αναφέρεται από τον χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά. 

 

Βλέπε λήμμα: Απαλαίστρα

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια