Παλλάδιος επίσκοπος

Image

Κύπριος επίσκοπος του 4ου αιώνα μ.Χ. Ο Παλλάδιος είχε συγγράψει έργο με τον τίτλο Διάλογος ἱστορικός γενόμενος πρός Θεόδωρον, διάκονον Ρώμης περί βίου καί πολιτείας τοῦ μακαρίου Ἰωάννου ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου. Στο έργο του αυτό αναφέρεται και στον σύγχρονό του αρχιερέα Επιφάνιο, επίσκοπο Κωνσταντίας της Κύπρου. Γράφει γι’ αυτόν ότι αρχιεράτευσε στην Κυπριακή Εκκλησία για 36 χρόνια και κατηγορεί για αντιφατικότητα κάποιον Θεόφιλο επειδή, ενώ στην αρχή δυσφήμησε τον Επιφάνιο, ύστερα τον ονόμαζε αγιώτατον.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια