«Παναγροτική»

Εβδομαδιαία εφημερίδα, όργανο της Παναγροτικής* Ενώσεως Κύπρου (ΠΕΚ). Κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λευκωσία, το 1944 και συνέχισε την έκδοσή της μέχρι το 1948. Πρόβαλλε με την αρθρογραφία και ειδησεογραφία της τα ενδιαφέροντα και προάσπιζε τα συμφέροντα των Κυπρίων αγροτών. Περιελάμβανε επίσης οδηγίες προς τους αγρότες για γεωργικά θέματα, καθώς και ιστορικά, πολιτικά και λαογραφικά θέματα.