Παπαδόπουλος Γεώργιος

Αναπληρωτής διευθυντής Παιδείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ), που εδρεύει στο Παρίσι. Γεννήθηκε στο Παλαιχώρι το 1925. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ (Αγγλίας). Υπέβαλε διδακτορική διατριβή με θέμα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο τέλος του 19ου αιώνα, με επίκεντρο τον πόλεμο του 1897, και του απενεμήθη ο τίτλος Ph. D. (διδάκτωρ φιλοσοφίας).

 

Επιστρέφοντας στην Κύπρο μετά τις σπουδές του, δίδαξε στο Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου και υπηρέτησε στο τότε Γραφείο Παιδείας στη Λευκωσία και στη Λεμεσό.

 

Από το 1960 υπηρέτησε στο Τμήμα Παιδείας του ΟΟΣΑ στο Παρίσι. Από τη θέση αυτή διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής των δυτικών χωρών. Ασχολήθηκε ειδικότερα με την προώθηση, σε διάφορες χώρες, πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Άρθρα και μελέτες του πάνω σε παιδαγωγικά θέματα και προβλήματα παιδείας γενικά δημοσιεύθηκαν σε έγκυρα περιοδικά, ενώ ο ίδιος έδωσε πολλές διαλέξεις σε συνέδρια και πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, στην Ιαπωνία, στον Καναδά και στις ΗΠΑ.

 

Η διδακτορική του διατριβή εξεδόθη σε βιβλίο με τίτλο England and the Near East, 1896-1898, με δαπάνες της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκης.