Παραλία

Επίθετο της θεάς Αρτέμιδος στην αρχαία Κύπρο, όπως μαρτυρείται από τέσσερις κυπριακές αλφαβητικές επιγραφές της Ελληνορωμαϊκής εποχής. Οι επιγραφές αυτές που βρέθηκαν στην περιοχή του Κιτίου, κοντά στην παραλία της αλυκής της Λάρνακας, ήσαν αφιερώματα στην Ἀρτεμιν, η οποία  λατρευόταν εκεί με το επίθετο «Παραλία». Ο συσχετισμός της Αρτέμιδος, θεάς των δασών, με την παραλία και τη θάλασσα είναι ασυνήθιστος στον αρχαίο ελληνικό κόσμο.