Παρασκευής Αγίας πύλη

Μια από τις πέντε γνωστές πύλες της Λευκωσίας, κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, οπότε η πόλη είχε οχυρωθεί από τους Λουζινιανούς. Η πύλη της Αγίας Παρασκευής, που αναφέρεται σε φιλολογικές πηγές, φαίνεται ότι βρισκόταν στο νότιο ή νοτιοανατολικό άκρο της πόλης, κι άνοιγε προς την κατεύθυνση της περιοχής της Αγίας Παρασκευής (απ' όπου και η ονομασία της).

 

Η πύλη αυτή, όπως και όλες οι οχυρώσεις των Λουζινιανών, κατεδαφίστηκαν από τους Βενετούς το 1567, όταν αυτοί έκτισαν νέες οχυρώσεις, αυτές που σώζονται ως σήμερα.