Παρθένιος πατριάρχης

Κύπριος την καταγωγή ιεράρχης του 17ου αιώνα. Διετέλεσε πατριάρχης Αλεξανδρείας για δέκα χρόνια, από το 1678 μέχρι το 1688.