Πεζάρο Ιερώνυμος Ντέκα ντε Ηieronymo Deca de Pesaro

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά το 1491 (περίοδος Βενετοκρατίας). Υπηρέτησε ως τοποτηρητής (luogotenente) για σύντομο μόνο διάστημα. Πέθανε, όπως φαίνεται, στην Κύπρο. Μας είναι γνωστός από επιγραφή σε ταφόπετρα στη Λάρνακα.