Περιστέρια δάσος

Κρατικό δάσος έκτασης 447 εκταρίων (3.348 σκαλών) στην κατεχόμενη χερσόνησο της Καρπασίας. Βρίσκεται στα δυτικά των χωριών Γιαλούσα και Άγιος Ανδρόνικος, στη διοικητική έκταση των οποίων περιλαμβάνεται.

 

Το ανάγλυφο στην περιοχή του δάσους εμφανίζεται με μια σταθερή κλίση προς τη θάλασσα, είναι δε διαμελισμένο από μικρά ρυάκια και χειμάρρους που διατηρούν νερό στην κοίτη τους μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κυριότερα από τα ρυάκια αυτά είναι οι Μύλοι και το Παυλέτι. Το ψηλότερο σημείο του δάσους είναι η κορφή Μάντρα του Κοιλάνεμου (159 μέτρα), που βρίσκεται στα δυτικά του χωριού  Άγιος Ανδρόνικος.

 

Από γεωλογικής απόψεως, το δάσος βρίσκεται πάνω στις αποθέσεις του σχηματισμού Αθαλάσσας (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες και άμμοι), τις αποθέσεις του φλύσχη της Κυθρέας, τις προσχώσεις των αναβαθμίδων και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν καφκάλλες, κοκκινοχώματα (τέρρα ρόζα) και ξερορεντζίνες. Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται το δάσος κυμαίνεται μεταξύ 450 και 480 χιλιοστομέτρων.

 

Η κύρια βλάστηση στο δάσος αποτελείται από αόρατους, σχινιές, θρουμπιά, μαζ'ιά και ξισταρκές.