Περιστιάνης Ιερώνυμος

Image

Ιστορικός συγγραφέας και ερευνητής, μέλος της μεγάλης και γνωστής κυπριακής οικογένειας Περιστιάνη. Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1870 και πέθανε το 1931. Τα πρώτα γράμματα διδάχθηκε κοντά στον Λουκά Παΐσιο*, λόγιο του 19ου αιώνα. Αργότερα, μεταξύ 1886 και 1888, φοίτησε στην Ελληνική Σχολή Λευκωσίας από την οποία όμως δεν μπόρεσε ν' αποφοιτήσει. Ούτε ανώτερες σπουδές κατόρθωσε να κάμει, αλλά, όπως σημειώνει ο Κ. Μυριανθόπουλος:... καίτοι οὔτε Γυμνάσιον κἂν συνεπλήρωσε ἀλλ’ ὥν φύσει φιλομαθής δι' ἐνδελεχοῦς μελέτης ἀπέβη εἰδικός περί τήν Ἱστορίαν καί ἰδίᾳ τήν Ἀρχαιολογίαν τῆς νήσου...

 

Αφού έμαθε την τουρκική και την αγγλική γλώσσα, ο Ιερώνυμος Περιστιάνης προσελήφθη στην κυβερνητική υπηρεσία το 1893. Σε κυβερνητικές θέσεις εργάστηκε μέχρι το 1930. Υπηρέτησε ως γραμματέας της αστυνομίας στην Αμμόχωστο, ως πρωτοκολλητής των δικαστηρίων της Κερύνειας και της Πάφου, ως πρώτος γραμματέας του Γεωργικού Τμήματος και επίσης ως έφορος του Κυπριακού Μουσείου.

 

Ως ερευνητής περιήλθε ολόκληρη την Κύπρο συγκεντρώνοντας υλικό από έρευνες σε αρχαιολογικούς χώρους, παλαιές εκκλησίες, μοναστήρια, τάφους, βιβλιοθήκες των πόλεων κλπ. Δημοσίευσε πολλά άρθρα σε διάφορα περιοδικά κι άλλα έντυπα. Εξέδωσε δε τα ακόλουθα βιβλία:

 

1. Γενική Ἱστορία τῆς νήσου Κύπρου ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῆς ἀγγλικῆς κατοχῆς (Λευκωσία, 1910). 

2. Μελέτη περί τῆς ἐν τῷ κυβερνητικῷ δάσει Ρανδί [=Ραντίν] ἀρχαίας θέσεως (Λάρνακα, 1911. Το ίδιο εξεδόθη και στην αγγλική, επίσης το 1911).

3. Ἡ  Ἀφροδίτη ἀναδυομένη τῶν Σόλων (Λευκωσία, 1918).

4. Ὁ προφήτης Δανιήλ ἐν τῷ ἄντρῳ τῶν λεόντων (1918).

5. Ἀνασκόπησις τοῦ πνευματικοῦ βίου τῶν Κυπρίων ἀπό τῶν προϊστορικῶν χρόνων μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς (Λευκωσία, 1922).

6. Μονογραφία τῆς ἀρχαίας πόλεως καί ἐκκλησίας τῆς Ἀσίνης, νῦν Ἀσίνους (Λευκωσία, 1922).

7. Ἱστορία τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων ἀπό τῆς τουρκικῆς κατακτήσεως μέχρι τῆς ἀγγλικῆς κατοχῆς (1571-1878) (Λευκωσία, 1930).

8. A Brief Guide to the ancient monuments of Paphos (Πάφος, 1931).

9. A Brief Guide to the history and ancient monuments of Kyrenia town and district (Πάφος, 1931).

10. Ἡ  Ἱερά Μονή Χρυσορρογιατίσσης (μαζί με τον Κύριλλο Γεωργιάδη, Πάφος, 1935).

 

Πολλά άλλα έργα του παραμένουν ανέκδοτα.

 

Ο Ιερώνυμος Περιστιάνης τιμήθηκε με τον τίτλο του αντεπιστέλλοντος εταίρου του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Γερμανικής Αυτοκρατορίας το 1911. Επίσης, το 1923, αναγορεύθηκε εταίρος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Αθηνών.

Φώτο Γκάλερι

Image