Πλακωτής ακρωτήρι

Ακρωτήρι της επαρχίας Αμμοχώστου στα βόρεια του χωριού Γιαλούσα. Σημειώνεται σε όλους τους νεώτερους και σύγχρονους τοπογραφικούς χάρτες καθώς και στους χάρτες του de Mas Latrie και του Kitchener. Όμως δεν σημειώνεται στους μεσαιωνικούς χάρτες.