Ποδόσφαιρο

Πρωταθλητές και κυπελλούχοι

ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ

ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΠ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ     ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ           ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ

 

1934/35                                       ΤΡΑΣΤ                                            ΤΡΑΣΤ

1935/36                                       ΑΠΟΕΛ                                          ΤΡΑΣΤ

1936/37                                       ΑΠΟΕΛ                                          ΑΠΟΕΛ

1937/38                                       ΑΠΟΕΛ                                          ΤΡΑΣΤ

1938/39                                       ΑΠΟΕΛ                                          ΑΕΛ

1939/40                                       ΑΠΟΕΛ                                          ΑΕΛ

1940/41                                        ΑΕΛ                                                ΑΠΟΕΛ

1941/42                                           —                                                       —

1942/43                                           —                                                      —

1943/44                                            —                                                      —

1944/45                                       ΕΠΑ                                                  ΕΠΑ

1945/46                                       ΕΠΑ                                                 ΕΠΑ

1946/47                                       ΑΠΟΕΛ                                           ΑΠΟΕΛ

1947/48                                       ΑΠΟΕΛ                                            ΑΕΛ

1948/49                                       ΑΠΟΕΛ                                          «Ανόρθωσις»

1949/50                                      «Ανόρθωσις»                                    ΕΠΑ

1950/51                                      «Τσετίν Καγιά»                                 ΑΠΟΕΛ

1951/52                                       ΑΠΟΕΛ                                        «Τσετίν Καγιά»

1952/53                                       ΑΕΛ                                                 ΕΠΑ

1953/54                                      «Πεζοπορικός»                                «Τσετίν Καγιά»

1954/55                                       ΑΕΛ                                                 ΕΠΑ

1955/56                                       ΑΕΛ                                                       —

1956/57                                       «Ανόρθωσις»                                          —

1957/58                                       «Ανόρθωσις»                                          —

1958/59                                              —                                                      —

1959/60                                       «Ανόρθωσις»                                            —

1960/61                                       «Ομόνοια»                                                —

1961/62                                       «Ανόρθωσις»                                  «Ανόρθωσις»

1962/63                                       «Ανόρθωσις»                                     ΑΠΟΕΛ

1963/64                                               —                                                        —

1964/65                                          ΑΠΟΕΛ                                      «Ομόνοια»

1965/66                                       «Ομόνοια»                                      «Απόλλων»

1966/67                                      «Ολυμπιακός»                                 «Απόλλων»

1967/68                                       ΑΕΛ                                                 ΑΠΟΕΛ

1968/69                                      «Ολυμπιακός»                                    ΑΠΟΕΛ

1969/70                                       ΕΠΑ                                              «Πεζοπορικός»

1970/71                                      «Ολυμπιακός»                                 «Ανόρθωσις»

1971/72                                     «Ομόνοια»                                         «Ομόνοια»

1972/73                                      ΑΠΟΕΛ                                          ΑΠΟΕΛ

1973/74                                     «Ομόνοια»                                        «Ομόνοια»

1974/75                                     «Ομόνοια»                                         «Ανόρθωσις»

1975/76                                     «Ομόνοια»                                        ΑΠΟΕΛ

1976/77                                     «Ομόνοια»                                        «Ολυμπιακός»

1977/78                                      «Ομόνοια»                                        ΑΠΟΕΛ

1978/79                                      «Ομόνοια»                                        ΑΠΟΕΛ

1979/80                                      ΑΠΟΕΛ                                           «Ομόνοια»

1980/81                                     «Ομόνοια»                                         «Ομόνοια»

1981/82                                     «Ομόνοια»                                         «Ομόνοια»

1982/83                                     «Ομόνοια»                                         «Ομόνοια»

1983/84                                     «Ομόνοια»                                         ΑΠΟΕΛ

1984/85                                     «Ομόνοια»                                         ΑΕΛ

1985/86                                      ΑΠΟΕΛ                                           «Απόλλων»

1986/87                                     «Ομόνοια»                                         ΑΕΛ

1987/88                                     «Πεζοπορικός»                                  «Ομόνοια»

1988/89                                      «Ομόνοια»                                        ΑΕΛ

1989/90                                      ΑΠΟΕΛ                                           Νέα Σαλαμίνα

1990/91                                      «Απόλλων»                                      «Ομόνοια»

1991/92                                        ΑΠΟΕΛ                                           «Απόλλων»

1992/93                                       «Ομόνοια»                                        ΑΠΟΕΛ

1993/94                                       «Απόλλων»                                      «Ομόνοια»

1994/95                                      «Ανόρθωσις»                                  ΑΠΟΕΛ                                            

1995/96                                       ΑΠΟΕΛ                                             ΑΠΟΕΛ

1996/97                                      «Ανόρθωσις»                                     ΑΠΟΕΛ

1997/98                                      «Ανόρθωσις»                                   «Ανόρθωσις»

1998/99                                      «Ανόρθωσις»                                  ΑΠΟΕΛ                                  

1999/2000                                  «Ανόρθωσις»                                  «Ομόνοια»

2000/01                                      «Ομόνοια»                                       «Απόλλων»

2001/02                                      ΑΠΟΕΛ                                        «Ανόρθωσις»                                    

2002/03                                      «Ομόνοια»                                      «Ανόρθωσις»

2003/04                                      ΑΠΟΕΛ                                            ΑΕΚ

2004/05                                      «Ανόρθωσις»                                 «Ομόνοια»

2005/06                                      «Απόλλων»                                    ΑΠΟΕΛ

2006/07                                       ΑΠΟΕΛ                                           «Ανόρθωσις»

2007/08                                      «Ανόρθωσις»                                 ΑΠΟΕΛ

2008/09                                      ΑΠΟΕΛ                                           ΑΠΟΠ/Κινύρας

2009/10                                      «Ομόνοια»                                    «Απόλλων»