Ποπλικόλας Πρείσκος

Ρωμαίος κυβερνήτης της Κύπρου του 2ου/3ου αιώνα μ.Χ. Το όνομά του σώζεται σε ελεγειακό δίστιχο, το οποίο αποτελεί επιτύμβιο επίγραμμα πάνω σε μαρμάρινη βάση από το ιερό του Απόλλωνος στο Κούριον. Στο βάθρο ήταν τοποθετημένο το άγαλμα του Ποπλικόλα Πρείσκου, το οποίο ανέθεσε εις μνήμην του στο τέμενος του Απόλλωνος η «πόλις τοῦ Περσέως», δηλαδή η πόλη του Κουρίου.