Διόδωρος Σικελιώτης

Image

Έλληνας ιστορικός του 1ου π.Χ. αιώνα (περ. 90-21 π.Χ.). Καταγόταν από το Αγύριον της Σικελίας κι έζησε στα χρόνια του Ιουλίου Καίσαρος και του Αυγούστου (τουλάχιστον μέχρι το 21 π.Χ.). Μετά από προπαρασκευή 30 ολόκληρων χρόνων, που περιελάμβανε και περιηγήσεις του στην Ευρώπη, την Ασία κ.ά., έγραψε σε 40 βιβλία το έργο Βιβλιοθήκη Ιστορική. Πρόκειται για προσπάθεια συγγραφής παγκόσμιας ιστορίας από τους αρχαιότατους χρόνους μέχρι τον Γαλατικό πόλεμο του Ιουλίου Καίσαρος (54 π.Χ.).

 

Πηγή πληροφοριών του Διόδωρου ήταν οι προηγούμενοι ιστορικοί, ιδιαίτερα οι Εκαταίος, Κτησίας, Έφορος, Θεόπομπος, καθώς και οι Αλεξανδρινοί ιστορικοί, οι Ιερώνυμος, Δούρις, Φιλίνος, Τίμαιος, Πολύβιος και Ποσειδώνιος.

 

Το έργο του Διόδωρου Σικελιώτη, που μεγάλο μέρος του σώθηκε αποσπασματικά (βιβλία VI-Χ, XI-XL), διακρίνεται από σαφήνεια, αλλά η κριτική των πηγών είναι υποτυπώδης. Η αξία του, ωστόσο, είναι τεράστια αφού αναφέρει πλήθος πληροφοριών για τον αρχαίο κόσμο, που διαφορετικά θα μας διέφευγαν.

 

Στην εξιστόρηση των γεγονότων, ο Διόδωρος κάνει και αρκετές αναφορές στην Κύπρο. Ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες προσφέρει για:

- την κατάκτηση της Κύπρου από τους Αιγυπτίους (βιβλίο Ι), τις προσπάθειες των Αθηναίων να ελευθερώσουν το νησί από τον περσικό ζυγό (βιβλία XI, XII)

-τον βασιλιά της Σαλαμίνος Ευαγόρα Α' (βιβλία XIV, XV)

- την επανάσταση των Κυπρίων βασιλιάδων εναντίον των Περσών (βιβλίο XVI) τους πολέμους του βασιλιά της Σαλαμίνος Νικοκρέοντος υπέρ του Πτολεμαίου Α' Σωτήρος(βιβλίο XIX)

- τους πολέμους του Αντιγόνου και του Δημητρίου   του   Πολιορκητή   εναντίον του Πτολεμαίου (βιβλίο XX).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα γεγονότα αυτά δίνονται στα σχετικά λήμματα.