Πουμπουρία

Image

Βρίσκεται μέσα στο κουκούλι που σχηματίζει ο μεταξοσκώληκας με λεπτές εκκρίσεις που βγάζει από τους νηματογόνους αδένες του. Μετά το βράσιμο των κουκουλιών και την αφαίρεση του μεταξιού, οι νεκρές πουμπουρίες μαζεύονται από τους ερασιτέχνες ψαράδες, που ψαρεύουν με καλαμίδι, και χρησιμοποιούνται είτε σαν δόλωμα είτε σαν μέσο προσέλκυσης των ψαριών, ιδιαίτερα δε των μελάνων.

 

Οι πουμπουρίες, που είναι ένα από τα καλύτερα δολώματα, διατηρούνται από τους ερασιτέχνες ψαράδες σε τενεκεδένια δοχεία με άλας, ή στην κατάψυξη.