Πυργοτέλης Ζώητος

Image

Κύπριος τεχνίτης της Αρχαιότητας, ο οποίος αναφέρεται σε επιγραφή της Παλαιπάφου του 3ου αιώνα π.Χ. Ο Πυργοτέλης, γιος του Ζώητος, ήταν ναυπηγός και τιμήθηκε από τον βασιλιά Πτολεμαίο γιατί σχεδίασε μιαν εικοσήρη και μια τριακοντήρη, και επέβλεψε την κατασκευή τους. Η επιγραφή βρέθηκε στον ναό της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο, σε μαρμάρινη βάση. Στη βάση αυτή είχε στηθεί από τον βασιλιά Πτολεμαίο το άγαλμα του Πυργοτέλη. Ο Πτολεμαίος, ο οποίος ικανοποιήθηκε από την κατασκευή των δυο πλοίων του από τον Πυργοτέλη, είναι πιθανότατα ο Πτολεμαίος Β' Φιλάδελφος (285-245 π.Χ.).