Παλαιχώρι

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία της Αμμοχώστου, στα βορειοδυτικά της πόλης της Αμμοχώστου και κοντά και δυτικά του χωριού Άγιος Σέργιος.

 

Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου (όπως εκείνος του Abraham Ortelius του 1573) ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος ως Palicori, στα δυτικά του S. Serio (= Άγιος Σέργιος), μεταξύ τους δε σημειώνεται σειρά από καμάρες του υδραγωγείου της αρχαίας Σαλαμίνος/Κωνσταντίας, του οποίου ο εφοδιασμός με νερό γινόταν από το Κεφαλόβρυσο της Κυθρέας. Στην ίδια περιοχή όπου το Παλαιχώρι, ευρίσκονται σημειωμένοι και άλλοι μεσαιωνικοί οικισμοί που δεν υφίστανται σήμερα, όπως S. Papo (= Άγιος Πάππος), Colos (= Κολόσσι), Salari (=Σάλαρι;), Gilida. To χωριό Μηλιά (Melia) ευρίσκεται σημειωμένο επίσης στα βορειοδυτικά του Palicori. Στην περιοχή του χωριού Μηλιά υπάρχει τοποθεσία που φέρει το όνομα Παλιοχώριν, το οποίο διασώζει ίσως το όνομα του παλαιού οικισμού.

 

Το Παλαιχώρι απαντάται και στον κατάλογο των οικισμών της Κύπρου της περιόδου της Φραγκοκρατίας που περιέχονται στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα (όπου επίσης μνημονεύεται ως Palicori).

 

Ο ιστορικός του 16ου αιώνα Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει το Παλαιχώρι (γράφοντάς το ως Pagliochori) ως φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι κατά την αναδιανομή των φέουδων στην οποία είχε προβεί ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, το Παλαιχώρι είχε δοθεί σε ένα αξιωματούχο, τον Ιωάννη Αραγκόν, που πήρε και άλλα δύο χωριά, την Αλόα και την Παλιοαλόα.

 

Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου (λ.χ. χάρτης του Abraham Ortelius, 1573) το χωριό βρίσκεται σημειωμένο στην επαρχία Αμμοχώστου , δυτικά του χωριού Άγιος Σέργιος.

 

Ο οικισμός αυτός θα πρέπει να διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.