«Σαλαμίς»

Image

Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στην Αμμόχωστο (Βαρώσι) την  21η  Ιουνίου 1907. Εκδότες και συντάκτες της ήταν οι Κ. Νικολαϊδης και Λουκάς  Ζ. Ζαλουμίδης. Η εφημερίδα συνέχισε την έκδοσή της μέχρι τις 21 Απριλίου 1911.

 

Η Σαλαμίς περιελάμβανε παγκύπριες και τοπικές ειδήσεις, πλούσια αρθρογραφία και σχολιογραφία καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της Αμμοχώστου της εποχής εκείνης.

 

Ζαλουμιδης

Ως  εκδότης, ο Ζαλουμίδης από την εφημερίδα Σαλαμίς (1907 - 9) μαζί με τον Κ. Γ. Νικολαΐδη, εξέδωσε την εφημερίδα Ἀμμόχωστος (1912 - 21), την εφημερίδα Δημιουργία (1926 - 29) της οποίας ήταν διευθυντής, ενώ ιδιοκτήτης ήταν ο Κ.Π. Ρωσσίδης, την εφημερίδα Πρόοδος (1925 - 6) επίτιτλο της οποίας είχε τοποθετήσει ένα δικό του ρητό που έλεγε: Ὁ  ἐθέλων νά εἶναι ἐλεύθερος, εἶναι ἐξηνθρωπισμένος. Ὁ  ἐθελόδουλος εἶναι ὑπάνθρωπος.

 

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια