Σανούτο Μαρίνο Marino Sanudo

Image

Όνομα δυο Βενετών ευγενών και συγγραφέων, που είναι γνωστοί ο πρώτος με την επωνυμία Πρεσβύτερος κι ο δεύτερος με την επωνυμία Νεώτερος.

 

Μαρίνο Σανούτο ο Πρεσβύτερος: Γεννήθηκε στο νησάκι Torcello της Βενετίας το 1270 και πέθανε το 1343. Ταξίδεψε αρκετές φορές στην Ανατολή και στους Αγίους Τόπους, επισκέφθηκε δε και την Κύπρο (περίοδος Φραγκοκρατίας). Οι σκοποί των ταξιδιών του ήσαν εμπορικοί, αλλά προπαγάνδιζε και για μια νέα σταυροφορία κατά των Οθωμανών. Έγραψε χρονογραφία κι αρκετά άλλα βιβλία. Ιδίως στο έργο του Liber Secretorum Fidelium Crucis απαντώνται αναφορές και πληροφορίες σχετιζόμενες με την Κύπρο, που τότε ήταν μεσαιωνικό βασίλειο.

 

Μαρίνο ντι Λεονάρδο Σανούτο ο Νεώτερος: Γεννήθηκε το 1466 και πέθανε το 1536. Κάτοχος διαφόρων αξίωματων στην πατρίδα του Βενετία. Ασχολήθηκε με τη συγγραφή, και ιδιαίτερα με τη χρονογραφία. Τα περίφημα Ημερολόγιά του (Diarii) είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τα γεγονότα της εποχής του. Πρόκειται για ένα όγκο χρονογραφικών σημειώσεων που η τελευταία τους έκδοση (στη Βενετία, το 1903) καλύπτει 62 τόμους! Στα Diarii αυτά υπάρχουν και πάρα πολλές αναφορές στην Κύπρο, που επί ημερών του Σανούτο (1489) πέρασε από τους Λουζινιανούς στην κατοχή της πατρίδας του Βενετίας. Οι αναφορές του στην Κύπρο σχετίζονται βασικά με ιστορικά γεγονότα και εξελίξεις στο νησί.

 

Πληροφορίες ιστορικές για την Κύπρο αντλούμε και από άλλα έργα του Σανούτο του Νεώτερου, και ιδίως από το σύγγραμμά του για τις βιογραφίες των δόγηδων της Βενετίας (Le Vite dei Dogi) και τα έργα του: Cronichetta, Vite de' Duchi di Venezia και Itinerario per la Terra ferma Veneziana nell' anno 1483.