Λεόντιος Β' ηγούμενος Μαχαιρά

Ηγούμενος του μοναστηριού της Παναγίας του Μαχαιρά από το 1667 μέχρι (πιθανώς) το 1700, διάδοχος του ηγουμένου Ιωαννικίου Α΄ που είχε παραιτηθεί λόγω γήρατος κι είχε πεθάνει έξι χρόνια αργότερα. Επιτέλεσε διάφορα έργα υπέρ του μοναστηριού του και το 1685 αγόρασε το κτήμα στο χωριό Μαθιάτης. Το κυριότερο όμως έργο του ήταν η ανοικοδόμηση του ναού του μοναστηριού, που τέλειωσε το 1697, όπως ο ίδιος ο ηγούμενος σημειώνει στη σελίδα 18β της Τυπικής Διατάξεως. Η ανοικοδόμηση έγινε με εισφορές Χριστιανών και έξοδα του ιδίου του ηγουμένου Λεοντίου, τα δε εγκαίνια έγιναν τον Οκτώβριο του 1697 ὑπό τοῦ  ἀρχιθύτου Ἰακώβου [=αρχιεπισκόπου Ιακώβου Α΄;] που είχε ανεβεί στο μοναστήρι μετά πάσης συνοδείας.