Παπαβασιλείου Πρόδρομος

Ο άνθρωπος που στάθηκε στο πλευρό των Εβραίων

Image

Επιχειρηματίας, δήμαρχος Αμμοχώστου και ανθρωπιστής. Ο Πρόδρομος Παπαβασιλείου γεννήθηκε στις 12 Μαίου 1919 στο χωριό Λι΅νιά της Επαρχίας Α΅΅οχώστου, 6 χιλιό΅ετρα από την Α΅΅όχωστο, από γονιούς γεωργούς. Πέθανε στις 22 Δεκεμβρίου 2006.

 

Μετά τη συ΅πλήρωση της ∆η΅οτικής του Εκπαίδευσης φοίτησε στο Ε΅πορικό Λύκειο Α΅΅οχώστου από το οποίο αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1937.

 

Στο ε΅πορικό Λύκειο πρωτοστάτησε στη δη΅ιουργία «Μαθητικής Κοινότητας» και υπηρέτησε σαν ο Πρώτος Γρα΅΅ατέας της Επιτροπής της. Η «Μαθητική Κοινότητα» δη΅ιούργησε ΅ια Σχολική Βιβλιοθήκη και εξέδιδε ένα Σχολικό Περιοδικό, τη «Μαθητική Φωνή», ένα από τα πρώτα μαθητικά περιοδικά στην Κύπρο.

 

Μετά την αποφοίτησή του προσλήφθηκε τον Οκτώβρη του 1937 από τον Ε΅πορικό Οίκο Αδελφοί Γαλανού στον οποίο υπηρέτησε ΅έχρι τον Ιούνιο του 1943. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στα Γραφεία του Οίκου Αδελφοί Γαλανού ΅ελέτησε Οικονο΅ικά δι΄ αλληλογραφίας ΅ε το Ινστιτούτο Pelman του Λονδίνου.

 

Υπήρξε ιδρυτικό ΅έλος του Κυπριακού Συντεχνιακού Κινή΅ατος από το 1937 και υπηρέτησε ως ο πρώτος Γρα΅΅ατέας της Συντεχνίας Ε΅πορικών Υπαλλήλων Α΅΅οχώστου. Αργότερα το 1938 εκλέγηκε και υπηρέτησε ως πρώτος Γρα΅΅ατέας της Επιτροπής όλων των Συντεχνιών Α΅΅οχώστου και Μέλος της πεντα΅ελούς Γρα΅΅ατείας της Παγκύπριας Συντεχνιακής Επιτροπής (Π.Σ.Ε). Βέβαια, όπως και όλοι οι αξιω΅ατούχοι τότε των Συντεχνιών, πρόσφερε τις υπηρεσίες του εθελοντικά χωρίς ΅ισθό.

 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων του Β΄ Παγκοσ΅ίου Πολέ΅ου (1939-1943) υπηρέτησε ως μέλος του Κεντρικού Συ΅βουλίου Καθορισ΅ού Τι΅ών στην Κύπρο αντιπροσωπεύοντας το Συντεχνιακό Κίνη΅α.

 

Από τον Απρίλιο του 1941, ΅έχρι τον Αύγουστο του 1948, οπότε υπέβαλε την παραίτησή του, ήταν μέλος του ΑΚΕΛ, και μέλος τόσο της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Α΅΅οχώστου, όσο και μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής.

 

Τον ∆εκέ΅βριο του 1942 ο Κυβερνήτης της Κύπρου Sir Charles Woolley του πρότεινε τη θέση του μέλους του Συ΅βουλευτικού του Συ΅βουλίου την οποία δεν αποδέχθηκε και εισηγήθηκε στον Κυβερνήτη γραπτώς να προκηρύξει εκλογές για το Σώ΅α αυτό ώστε οι απόψεις που εξέφραζαν τα μέλη να αντιπροσωπεύουν τις απόψεις του Λαού.

 

Εκλέγηκε για πρώτη φορά ∆η΅οτικός Σύ΅βουλος Α΅΅οχώστου ΅ε το συνδυασ΅ό του ΑΚΕΛ ΅ε ∆ή΅αρχο τον αεί΅νηστο Αδά΅ Αδά΅αντος τον Απρίλιο του 1943 και για δεύτερη φορά τον Μάιο του 1946 πάλι ΅ε το συνδυασ΅ό του ΑΚΕΛ και υποψήφιο Δήμαρχο τον αεί΅νηστο Αδά΅ Αδά΅αντος (α΅έσως ΅ετά την αποστράτευσή του). Από το ΑΚΕΛ αποχώρησε το 1948. 

 

Το δεύτερο δεκαπενθή΅ερο του Ιουνίου του 1943 κατατάγηκε στο Κυπριακό Σύνταγ΅α σαν ένα από τα 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ για υπηρεσία στο Εξωτερικό ΅ε τις Βρετανικές ∆υνά΅εις.

 

Αποσπάσθηκε στην Νο. 1 Ramped Cargo Lighter Company Royal Enginners η οποία υπηρέτησε στην Αίγυπτο, την Βόρεια Αφρική (Λιβύη), την Ιορδανία (΄Ακαπα) και την Ελλάδα. Προήχθη σε Λοχία ∆ιοίκησης της Μονάδας του (Orderly Room Sergeant).

 

Εβραίοι

Kατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας του στην Αίγυπτο συνάντησε πολλούς Εβραίους στρατιώτες που υπηρετούσαν στο Royal Army Service Corps και στο Royal Army Ordinance Corps ΅ε τους οποίους ανάπτυξε στενή φιλία. Συζητούσαν πάντα το ΅έλλον των Εβραίων σε ΅ια ελεύθερη πατρίδα και το ΅έλλον των Κυπρίων σε ΅ια Ανεξάρτητη Κύπρο.

 

» Βλέπε Λήμμα Εβραίοι και Κύπρος

 

Αποστρατεύτηκε στις 6 Μαίου 1946 και στη 31 η Μαίου 1946 δη΅ιούργησε ΅ε 2 φίλους του από την Α΅΅όχωστο τον Οίκο «Γενικό Πρακτορείο Αμμοχώστου» για ενασχόληση ΅ε ναυτιλιακές εργασίες, εκτελωνίσεις, φορτώσεις και τον τουρισ΅ό.

 

Οι σχέσεις του ΅ε Εβραίους και Εβραικές Οργανώσεις άρχισαν τον Αύγουστο του 1946. Στις 6 Αυγούστου 1946 δέκτηκε την επίσκεψη του Αεί΅νηστου Charles Passman, τότε Γενικού ∆ιευθυντή της American Jewish Joint Distribution Committee στα Βαλκάνια που τον πληροφόρησε ότι ζήτησε να τον δει για συ΅βουλές και βοήθεια ΅ε τη σύσταση των Αποστράτων Εβραίων φίλων του.

 

Βλέπε Λήμμα 

Εβραίοι και Κύπρος 1946-49

 

Σύ΅φωνα ΅ε όσα ανέφερε ο κ. Passman οι Βρετανοί αποφάσισαν να δη΅ιουργήσουν στην Κύπρο στρατόπεδα προσφύγων για να ΅εταφέρουν χιλιάδες Εβραίους πρόσφυγες που επέζησαν του ολοκαυτώ΅ατος και άλλους Εβραίους θύ΅ατα του πολέ΅ου που έφθαναν στην Παλαιστίνη ΅ε πλοία για ΅όνι΅η εγκατάσταση στην Αγία Γη. Ένα από αυτά λειτούργησε στον Καράολο στην Αμμόχωστο.

 Έθεσε χωρίς δισταγμό τις υπηρεσίες του στη διάθεση του κ. Passman και οργάνωσε, ύστερα από πολλές δυσκολίες και τριή΅ερη ανα΅ονή τις επαφές του ΅ε τον Κυβερνήτη της Κύπρου Sir Charles Woolley.

 

H εγγραφή της American Jewish Joint Distribution Committee σαν φιλανθρωπικού ιδρύ΅ατος για την εξασφάλιση, χωρίς δασ΅ό, όλων των εισαγωγών τροφί΅ων, ειδών ρουχισ΅ού και οτιδήποτε άλλο είχε σχέση ΅ε τα Στρατόπεδα Εβραίων Προσφύγων όπως επίσης αποβαθρικών, μεταφορικών κτλ. είταν δική του εισήγηση.

 

Επικοινώνησε ΅ε το ∆ή΅αρχο, αεί΅νηστο Αδά΅αντος, τις Συντεχνιακές και Αγροτικές Οργανώσεις και σχη΅ατίστηκε ένα κοινό μέτωπο που απαίτησε από τη Κυβέρνηση το κλείσι΅ο των στρατοπέδων και την εγκατάσταση των Εβραίων Προσφύγων στη γη των ονείρων τους.

 

Οι δια΅αρτυρίες του ∆ή΅ου Α΅΅οχώστου, όλων των Οργανώσεων της Α΅΅οχώστου και όλης της Κύπρου, άσχετα από ιδεολογικό προσανατολισ΅ό, ήταν καθη΅ερινό φαινό΅ενο, χωρίς ό΅ως αποτέλεσ΅α.

 

Η αλληλεγγύη των Εβραικών Οργανώσεων από όλες τις χώρες του Κόσ΅ου στους Εβραίους πρόσφυγες των στρατοπέδων της Κύπρου ήταν κάτι το αξιοθαύ΅αστο. Οι επισκέψεις Εβραίων αξιω΅ατούχων για παράδειγ΅α της αεί΅νηστης Γκόλτα Μέιρ, υψηλών προσωπικοτήτων, ανθρώπων των γρα΅΅άτων, ποιητών ήταν καθη΅ερινό φαινό΅ενο. Όλοι ήθελαν να βοηθήσουν και να ε΅ψυχώσουν τους πρόσφυγες.

 

Πριν την άφιξη των πρώτων 1,400 προσφύγων στο Λι΅άνι της Α΅΅οχώστου στις 15 Αυγούστου του 1946 η American Jewish Joint Distribution Committee ΅ε διευθυντή τον αεί΅νηστο Μόρις Λάουπ και τους βοηθούς του έφθασαν στην Α΅΅όχωστο ΅ε ο΅άδες από γιατρούς, νοσοκό΅ους, δασκάλους και διοικητικό προσωπικό.

 

Το Jewish Agency έστειλε για αντιπρόσωπό του, ένα πολύ δυνα΅ικό Ραβίνο, τον αεί΅νηστο Rabbi Shreibaum που αργότερα τον αντικατέστησε ένας άλλος εξαίρετος άνθρωπος, ο αεί΅νηστος Αvraham Silberberg.

 

Η ΅ικρή Εβραική κοινότητα της Κύπρου ΅ε επικεφαλής  την Πρόεδρο της αεί΅νηστη κα ΄Ιτα Πέρσιτζ, τον Γρα΅΅ατέα και Τα΅ία αεί΅νηστους Γκάπυ Μπέρτυ και Φέλιξ Γιεσιουρούν πρόσφεραν ΅εγάλη βοήθεια.

 

Ο κυπριακός λαός γενικά και ειδικά ο λαός της Α΅΅οχώστου αντέδρασαν έντονα στη δη΅ιουργία στρατοπέδων για τους Εβραίους πρόσφυγες και ΅ε υπο΅νή΅ατα και δια΅αρτυρίες απαιτούσαν συνεχώς να αφεθούν ελεύθεροι και να κλείσουν τα στρατόπεδα.

 

Η πείρα που κέρδισε ο Πρόδρο΅ος Παπαβασιλείου ήταν τεράστια και οι φιλικές σχέσεις που δη΅ιουργήθηκαν τόσο ΅ε την American Jewish Joint Distribution Committee όσο και ΅ε το Jewish Agency ήταν πολύ βαθιές και αγκαλιάζουν ΅έχρι σή΅ερα τους δυο λαούς.

 

Τον Απρίλιο του 2018 το δημαρχείο της Χάιφα θέλοντας να τιμήσει τον Παπαβασιλείου έδωσε το όνομα του σε πλατεία της Πόλης ονομάζοντας την Papa Square.

 

» Βλέπε Βίντεο Τα εγκαίνια της Πλατείας

 

Η ιστορία των Εβραίων έγινε και βιβλίο από το συγγραφέα Ευάγγελο Μαυρουδή. Το ταξίδι των χιλιάδων Εβραίων στην Παλαιστίνη μετά το Ολοκαύτωμα και η μεταφορά τους σε βρετανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως στην Κύπρο (1946-1949) κυριαρχεί στο ιστορικό μυθιστόρημα του Ευάγγελου Μαυρουδή «Το ταξίδι. Κύπρος, 1948 - Η αρχή της οδύσσειας» που κυκλοφόρησε από τον Κέδρο. Ανάμεσα στους ήρωες του βιβλίου εμφανίζεται ο σημαντικότερος πρωταγωνιστής στην προσπάθεια της επιβίωσης των ανθρώπων αυτών, ο Πρόδρομος Παπαβασιλείου, στέλεχος του ΑΚΕΛ τότε, πρόσωπο που ενέπνεε σεβασμό και εμπιστοσύνη σε όλους.

 

Επιχειρήσεις 

Ο Πρόδρο΅ος Παπαβασιλείου νυμφεύθηκε τον Γεννάρη του 1949 τη Λέλλα το γένος Γεωργίου Σαββίδη από την Α΅΅όχωστο και απέκτησε 2 παιδιά, τον Χριστάκη και την Λίνα και 5 εγγόνια. Τον Μάιο του 1951 δη΅ιούργησε ΅ε συνεργάτες του την εταιρεία Shoham (Cyprus) Ltd., που ανέλαβε την αντιπροσώπευση στην Κύπρο της Ναυτιλιακής Εταιρείας ZIM Israel Navigation Co. Ltd που εξυπηρετεί έκτοτε παγκόσ΅ια τις εισαγωγές και εξαγωγές της Κύπρου.

 

Το Σεπτέ΅βριο του 1972 δη΅ιούργησε ΅ε Συνεργάτες του την εταιρεία Kyprotours Ltd., που ανάλαβε το 1976 την αντιπροσώπευση της εβραικής αεροπορικής εταιρείας EL AL που εξυπηρετεί την αεροπορική κίνηση από και προς την Κύπρο.

 

Ο Παπαβασιλείου υπηρέτησε το ∆ή΅ο Α΅΅οχώστου 9 χρόνια σαν ∆η΅οτικός Σύ΅βουλος, 11 χρόνια σαν Αντιδή΅αρχος και 9 χρόνια ως ∆η΅αρχεύων.  Αποσύρθηκε λόγω ηλικίας το 1987.

 

» Βλέπε βίντεο Συνέντευξη με τον Π. Παπαβασιλείου

 

 

Συμβολή στην ανάπτυξη 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1937 ως 1974 η Α΅΅όχωστος αναπτύχθηκε από ΅ια ΅ικρή πόλη των 7,000 κατοίκων σε ΅ια πολύ προοδευτική πόλη των 50,000 κατοίκων ΅ε το λι΅άνι της να είναι το κύριο λι΅άνι της Κύπρου, διακινώντας γύρω στο 70% των εισαγωγών και εξαγωγών της Κύπρου και τα ξενοδοχεία της και τουριστικά της δια΅ερίσ΅ατα να ελέγχουν γύρω στο 80% του τουρισ΅ού της Κύπρου, ΅έχρι τις καταρα΅ένες ΅έρες της τούρκικης εισβολής και κατοχής.

 

Υπηρέτησε 9 χρόνια (1978-1987) σαν Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΄Ενωσης ∆ή΅ων Κύπρου, για περίπου 25 χρόνια στο συ΅βούλιο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, για 27 χρόνια στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ο΅οσπονδίας Ε΅πόρων και Βιο΅ηχάνων Κύπρου Ο.Ε.Β., 3 χρόνια στο Συ΅βούλιο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και 3 χρόνια στο Συ΅βούλιο του Ραδιοφωνικού Ιδρύ΅ατος Κύπρου. Υπηρέτησε σαν Πρόεδρος του Ροταριανού Ο΅ίλου Α΅΅οχώστου, του Συνδέσ΅ου Ναυτικών Πρακτόρων, του Κυπριακού Οργανισ΅ού Αναπτύξεως Γης (3 χρόνια), και του Κεντρικού Φορέα Ισότι΅ης Κατανο΅ής Βαρών (8 χρόνια).

 

Εισβολή

Στις 20 Ιουλίου 1974, την πρώτη ΅έρα της πρώτης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο βρισκόταν στην Αγγλία ΅ε τη γυναίκα του για να παρακολουθήσουν την τελετή αποφοίτησης του γιου του Χριστάκη από το Πανεπιστή΅ιο Υork. Οι συγκοινωνίες, αεροπορικές και ατ΅οπλοικές, από και προς την Κύπρο διακόπηκαν. Με εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή της Ισραηλίτικης Ναυτιλιακής Εταιρείας ΖΙΜ κ. Υehuda Rothem πήγε ΅ε τη γυναίκα του στο Ισραήλ. Η Ναυτική Σχολή της Χάιφα διέθεσε δωρεάν το ΅ικρό εκπαιδευτικό σκάφος «Galim» ΅ε πλήρω΅α 5 εθελοντές φίλους τόσο του κ. Rothem όσο που τους ΅ετάφεραν στη Λάρνακα την 31 Ιουλίου 1974 (το λι΅άνι της Α΅΅οχώστου ήταν κλειστό).

 

» Βλέπε συνέντευξη Παρασκευή Παπαβασιλείου

 

Μετά τη δεύτερη τούρκικη εισβολή και την κατάληψη της Α΅΅οχώστου από τα τουρκικά στρατεύ΅ατα εγκαταστάθηκε ΅ε την οικογένειά του στη Λε΅εσό όπου η εταιρεία του είχε υποκατάστη΅α αποβλέποντας πάντοτε στην επιστροφή του και όλων των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους, τα χωριά και τις πόλεις τους.

 

Παύλος Ιακώβου

Πηγή: Πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού Lina Papavassiliou Varnava

Φώτο Γκάλερι

Image
Image