Πεσσάρο Ανδρέας Andrea Pessaro

Image

Βενετός ευγενής ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο το 1570, όταν συνέβη η τουρκική εισβολή που κατέληξε στην κατάληψη του νησιού από τους Τούρκους. Ο Ανδρέας Πεσσάρο βρισκόταν στην πρωτεύουσα Λευκωσία όταν αυτή πολιορκήθηκε από τους Τούρκους, και πολέμησε κατ’ αυτών. Ήταν ένας από τους αξιωματούχους που θεώρησαν (και μάλλον ορθά) ότι εκείνες τις κρίσιμες για τη Λευκωσία και την Κύπρο ολόκληρη στιγμές, ο αρχηγός της αντίστασης της πρωτεύουσας Νικόλαος Δάνδολος* ήταν ανεπαρκής. Διάφορες ενέργειες ή και παραλείψεις, ή ακόμη και λανθασμένες αποφάσεις του Δάνδολο, δημιούργησαν μια κατάσταση έλλειψης εμπιστοσύνης αλλά και καχυποψίας κατ’ αυτού.

 

Μάλιστα, σε μια οξύτατη συζήτηση, στις παραμονές της άλωσης της Λευκωσίας από τους Τούρκους (9.9.1570), ο Ανδρέας Πεσσάρο κατηγόρησε ευθέως τον Δάνδολο ως προδότη που σκόπευε να παραδώσει την πόλη στους εχθρούς. Δοκίμασε μάλιστα να ξιφουλκήσει και να κινηθεί εναντίον του Δάνδολο, όταν ο τελευταίος κραύγασε στους υπασπιστές του: «Σκοτώστε τον...» «Σκοτώστε τον...» Πράγματι, πριν προλάβει ο Πεσσάρο να κινηθεί, οι υπασπιστές του Δάνδολο τον σκότωσαν.