Σεπτίμιος Σεβήρος L Septimius Severus

Image

Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 193 μέχρι το 211 μ.Χ. που πέθανε στη Βρετανία. Γεννήθηκε στις 11 Απριλίου 146 μ.Χ. Αυτοκράτορας ανακηρύχθηκε από τον στρατό του τον Μάρτιο του 193, μετά τη δολοφονία του Περτίνακος, και βάδισε κατά της Ρώμης, εναντίον του Διδίου Ιουλιανού που είχε ανακηρυχθεί επίσης αυτοκράτορας από τους πραιτωριανούς. Ο Ιουλιανός σύντομα δολοφονήθηκε από τους ίδιους τους στρατιώτες του κι ο Λεύκιος Σεπτίμιος Σεβήρος τελικά επεβλήθη και στην ίδια τη Ρώμη. Στο μεταξύ αυτοκράτορας ανακηρύχθηκε από άλλο σώμα στρατού και ο Πεσκέννιος Νίγηρ. Ο Σεβήρος βάδισε αμέσως εναντίον του (στην Ανατολή) και τον συνέτριψε στην Ισσό της Μικράς Ασίας (194 μ.Χ.). Στη συνέχεια ο Σεπτίμιος Σεβήρος συνέχισε τις επιχειρήσεις του στην περιοχή του ποταμού Ευφράτη, ενώ ύστερα από πολύμηνη πολιορκία κατέλαβε και το Βυζάντιο (196 μ.Χ.). Επιστρέφοντας στη Ρώμη με την απόφαση να συντρίψει τους εκεί ανταγωνιστές του, απέτυχε να δολοφονήσει τον κυριότερο απ' αυτούς, τον Αλβίνο, που όμως τελικά τον νίκησε το 197 μ.Χ. στο Λούγδουνον (σημερινή Λυών της Γαλλίας). Μετά εξεστράτευσε πάλι στην Ανατολή, κατά των Πάρθων, και έφθασε και νοτιότερα, μέχρι την Αλεξάνδρεια. Το 208 εξεγέρθηκε η βόρειος Βρετανία κι ο Σεβήρος κινήθηκε εκεί, όπου και πέθανε τελικά στις 4 Φεβρουαρίου 211.

 

Με την Κύπρο, που εξακολουθούσε επί ημερών του να είναι επαρχία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δεν αναφέρεται καμιά άμεση σχέση του ιδίου του Σεπτιμίου Σεβήρου.  Όμως το νησί, ακολουθώντας τη γνωστή μέθοδο της υπερβολικής κολακείας των ισχυρών γι' αποκόμιση κάποιων ωφελημάτων, τίμησε ως θεό τον Σεπτίμιο Σεβήρο (σύνηθες φαινόμενο ήδη από τα χρόνια των Πτολεμαίων, αλλά και προγενέστερων Ρωμαίων αυτοκρατόρων). Η θεοποίηση του Σεπτιμίου Σεβήρου στην Κύπρο μαρτυρείται από επιγραφές

που έχουν βρεθεί.

 

Σε επιγραφή που βρέθηκε στη (Νέα) Πάφο αναφέρεται ότι η πόλη αυτή (πρωτεύουσα τότε της Κύπρου) είχε κατασκευάσει με δημόσια δαπάνη ναό και αγάλματα προς τιμήν του «Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λ. Σεπτιμίου Σεβήρου, Εὐσεβῆ   Εὐτυχοῦς, Περτίνακος Σεβαστοῦ», καθώς και προς τιμήν του γιου του Μάρκου Αυρηλίου Αντωνίνου (αργότερα αυτοκράτορα, γνωστού ως Καρακάλλα). Η επιγραφή χρονολογείται μεταξύ του τέλους του 196 και των μέσων του 198 μ.Χ.

 

Μια δεύτερη επιγραφή, πάλι από την Πάφο, περιέχει ευχή για την υγεία του Σεπτιμίου Σεβήρου (ὑπέρ σωτηρίας Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λ. Σεπτιμίου Σευήρου...). Πιθανό δε ν' ανήκει χρονολογικά στην εποχή της ασθένειας του αυτοκράτορα, λίγο πριν από τον θάνατό του το 211μ.Χ.

 

Μια άλλη επιγραφή, που αναφέρεται στο δεύτερο έτος της βασιλείας του Σεβήρου (δηλαδή στο 194 μ.Χ.), βρέθηκε στην περιοχή του αρχαίου Ιδαλίου και υμνεί τον Βάρβαρο* ποταμό.

 

Ένα από τα ωραιότερα και σπουδαιότερα αρχαία αγάλματα που βρέθηκαν στην Κύπρο είναι υπερφυσικού μεγέθους χάλκινος ανδριάντας του Σεπτιμίου Σεβήρου. Βρέθηκε στην περιοχή της Κυθρέας (αρχαίοι Χύτροι, όπου ο αυτοκράτορας φαίνεται να είχε επίσης λατρευθεί), και σήμερα αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακά εκθέματα του Κυπριακού Μουσείου στη Λευκωσία.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image