Σιβιτανίδης Βασίλειος

Ο Κύπριος που ιδρυσε την Σιβιτανίδειο Σχολή στην Αθήνα

Image

Κυπριακής καταγωγής εμπορευόμενος κι εθνικός ευεργέτης. Γεννήθηκε το 1830 στην Αλεξάνδρεια, από Κυπρίους γονείς, και πέθανε το 1921. Ήταν γιος του Ιερώνυμου Σιβιτανίδη, εμπόρου στην Αλεξάνδρεια.  Ασχολήθηκε κι αυτός με το εμπόριο στην Αίγυπτο, αρχικά ως υπάλληλος κι αργότερα προχωρώντας μόνος του. Απέκτησε έτσι πλούτο και φήμη. Έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως μεταξύ της κυπριακής και ελληνικής παροικίας της Αιγύπτου. Υπήρξε από τους ιδρυτές της Ελληνικής Αδελφότητάς των εν Αιγύπτω Κυπρίων (1873). Διέθεσε σημαντικά ποσά για ενίσχυση των ελληνικών εκπαιδευτηρίων κι άλλων ιδρυμάτων στην Αίγυπτο. Μετά τον θάνατό του άφησε διά διαθήκης το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στο ελληνικό δημόσιο για ίδρυση και λειτουργία σχολής τεχνών και επαγγελμάτων στην Αθήνα. Η σχολή που ιδρύθηκε ονομάστηκε προς τιμήν του Σιβιτανίδειος. Ως συνιδρυτής της σχολής αυτής αναφέρεται, βάσει της διαθήκης του Βασιλείου Σιβιτανίδη, κι ο αδελφός του Λουίζος.

 

Η διαθήκη
Το 1921 ανοίγει η διαθήκη του Βασιλείου Σιβιτανίδη, σύμφωνα με την οποία κληροδότησε στο ελληνικό κράτος αιγυπτιακά χρεόγραφα και λίρες, αξίας 3.000.000 χρυσών ελληνικών δραχμών.Η τεράστια περιουσία του περιέρχεται στο Ελληνικό κράτος, προκειμένου με τις προσόδους της να ιδρυθεί μια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στο όνομα του διαθέτη και του αδελφού του Λουίζου, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κυρίως σύμφωνα με την περίφημη Παρισινή Σχολή “Arts et Metiers”.
 
Το κληροδότημα χρησιμοποιήθηκε για την ίδρυση και συντήρηση Τεχνικής Σχολής. Η «Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων» ιδρύθηκε έξι χρόνια (1927) μετά το θάνατό του και λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1929-30 στο νοικιασμένο χώρο του πρώην εργοστασίου «Πιλοποιία Αθηνών» επί της οδού Θεσσαλονίκης στα Πετράλωνα. Τον Δεκέμβριο του 1931 η Σιβιτανίδειος εγκαταστάθηκε στα νέα κτίρια στην Καλλιθέα και για τα επόμενα πενήντα περίπου χρόνια απετέλεσε τη μοναδική ελληνική δημόσια σχολή τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 
 
Πηγές:
  1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια
  2. Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών 

Φώτο Γκάλερι

Image