Στενώματα

Image

Ρυάκι, παραπόταμος του ποταμού Οβγού, που ρέει στα σύνορα των επαρχιών Λευκωσίας-Κερύνειας με Β-Ν κατεύθυνση. Πηγάζει από τους λόφους στα δυτικά του χωριού Άγιος Ερμόλαος (επαρχία Κερύνειας), και περί το 0,5 χιλιόμετρο νότια του χωριού Σκυλλούρα (επαρχία Λευκωσίας) ενώνεται με το ρυάκι Σκυλλούρα που συνεχίζεται νοτιότερα για να τροφοδοτήσει τον ποταμό Οβγό.

 

Από τις πηγές μέχρι την ένωσή του με τον παραπόταμο Σκυλλούρα, το ρυάκι Στενώματα ρέει πάνω στις προσχώσεις των αναβαθμίδων, τις αποθέσεις του φλύσχη της Κυθρέας και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι οι ξερορεντζίνες.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται η κοίτη του ρυακιού κυμαίνεται μεταξύ 360 και 450 χιλιοστομέτρων, ενώ η χρήση της γης γύρω από αυτή περιλαμβάνει κυρίως σιτηρά, νομευτικά φυτά και χαρουπιές.