Σκαλιά ή Σταλιά

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Βρισκόταν στη χερσόνησο της Καρπασίας.

 

Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου, όπως ο χάρτης του Abraham Ortelius του 1573, ο οικισμός σημειώνεται ως Stalia (Σταλιά) και τοποθετείται στην Καρπασία, κοντά στη Συκάδα (Sicada) και τη Γαληνόπωρνη (Galincoporni), πριν δε από τον έσχατο οικισμό της χερσονήσου, το Ριζοκάρπασον (Risocarpaco). Σε άλλους χάρτες σημειώνεται με το ίδιο όνομα, εκτός από περίπτωση κατά την οποία ο οικισμός σημειώνεται ως Staliu (=Σταλιού) αντί Stalia.

 

Εξάλλου στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας, ο οικισμός μνημονεύεται ως Scalia (Σκαλιά) αντί Stalia και περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών που ανήκαν, διοικητικά, στο διαμέρισμα της Καρπασίας.

 

Τοπωνύμιο «Σκαλιά» (τα) απαντάται σε διάφορα μέρη της Κύπρου, μεταξύ δε αυτών και σε περιοχή του Ριζοκαρπάσου, όπου και ευρισκόταν ο οικισμός. Το τοπωνύμιο προήλθε προφανώς από τη μορφολογία του εδάφους, που παρουσίαζε αναβαθμίδες, σαν «σκαλοπάτια» («σκαλιά»).

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν, που φαίνεται πάντως ότι διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής επί της Κύπρου κυριαρχίας.