Τεγησσός

Αρχαία πόλη και ακρωτήριο της Κύπρου. Το όνομά τους αναφέρεται από τον συγγραφέα Στέφανο Βυζάντιο, ο οποίος δηλώνει ότι πήρε την πληροφορία από το έργο Βασσαρικά του Διονυσίου, και ότι ο κάτοικος της πόλης λεγόταν Τεγήσσιος ή Τεγησσεύς. Άλλος συγγραφέας, ο Ησύχιος, ονομάζει την Τεγησσόν ή Τειγησσόν «ακρωτήριον Κύπρου». Το ακρωτήριο αυτό και η ομώνυμη πόλη τοποθετούνται στη δυτική ακτή της Κύπρου, κοντά στο σημερινό χωριό Πέγεια.